Politica de confidențialitate

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


I. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONALPolitica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă oferi servicii de calitate în conformitate cu cerințele dumneavoastră.

Platforma RITO KIDS se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor săi măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Prezentele politici, împreună cu Condițiile Generale de Utilizare al site-ului web se aplică din momentul vizitei pe site, precum și odată cu efectuarea procedurii de înregistrare sau înscriere cu datele dvs. de contact în cadrul platformei. Acestea rămân în vigoare până când vă retrageți consimțământul, moment de la care datele dumneavoastră personale vor fi șterse din baza noastră de date, iar dumneavoastră nu veți mai avea posibilitatea de a utiliza contul creat în cadrul platformei RITO KIDS.

Platforma RITO KIDS este orientată spre maximizarea protecției datelor utilizatorilor săi împotriva tuturor tipurilor de riscuri, luând măsuri tehnice și organizatorice pe scară largă în acest scop.

Protecția împotriva conexiunii sau accesului neautorizat, vizualizării, modificării sau distribuției neautorizate, pierderii, distrugerii sau utilizării necorespunzătoare a datelor de către terți (confidențialitatea mesajelor electronice transmise). În același timp, întrucât conexiunea la Internet nu poate fi protejată în totalitate, posibilitatea accesului neautorizat nu poate fi complet exclusă. În acest sens, compania solicită utilizatorului să protejeze datele cu caracter personal prin finalizarea unei sesiuni înainte de a părăsi pagina.II. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONALOperatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este societatea MANUSCRITO APP SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Bld. 1 Decembrie 1918, nr.126, Scara 1, ap.1, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4993/2022, având CUI 46646612.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care aceasta a fost comunicată, numărul de telefon ș adresa de e-mail; Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare;

Datele rezultate din navigarea dumneavoastră, în calitate de utilizator, în cadrul platformei: informații precum sistemul de operare, tipul de browser utilizat, numele și tipurile aplicațiilor, fișierelor și pluginurile, precum și identificatori unici, identificatori ai dispozitivului, datele din modulele cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră (vezi politica cookie), precum și alte date privind mijloacele tehnice, datele tehnice ale conexiunii (inclusiv adresa IP a gazdei, poziția geografică, furnizorul de servicii Internet.);III. TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII→ Consimțământul persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. Consimțământul dumneavoastră poate să fie oricând revocat în condițiile descrise în prezentul document.

Consimțământul dumneavoastră liber exprimat, specific, informat și lipsit de ambiguitate reprezintă unul dintre temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile prezentate.

→ În subsidiar, un alt temei juridic aplicabil îl reprezintă interesul legitim în situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu poate să fie obținut de îndată sau este extrem de dificilă, inclusiv în interesul nostru legitim care constă în furnizarea unui serviciu inovator, personalizat, sigur și profitabil pentru utilizatorii și partenerii noștri, cu excepția cazului în care aceste interese prejudiciază interesele sau drepturile dumneavoastră fundamentale. În cazul persoanelor care nu sunt majore (cu vârsta sub 18 ani, în majoritatea țărilor din UE), care au o capacitate limitată de a încheia exclusiv un contract executoriu, este posibil să nu fim în măsură să prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul necesității contractuale. Însă, atunci când aceste persoane utilizează Serviciile noastre, este în interesul nostru legitim:

→ Pentru a ne îndeplini obligațiile legale, precum și pentru a vă proteja interesele vitale. Interesele vitale pe care ne bazăm în această prelucrare includ protejarea vieții sau a integrității fizice, a dumneavoastră sau a altora, și ne bazăm pe acestea pentru a combate conținutul dăunător și a promova siguranța și securitatea, de exemplu, atunci când investigăm rapoartele privind conținutul dăunător sau atunci când cineva are nevoie de ajutor.

→ Atunci când temeiul prelucrării este o obligație legală, în general ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale, cum ar fi obligațiile prevăzute de legislația fiscală și/sau contabilă, inclusiv cu privire la obligațiile de arhivare, precum și de legislația privitoare la protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului.

→ În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dvs. este obligatorie.IV. DESTINAȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONALDatele cu caracter personal pot fi transmise către partenerii nostri atât din cadrul UE, cât și din afara spațiului UE, societatea noastră impunând acestora obligația de a institui măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a prelucra și proteja datele cu caracter personal. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către societate, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților societății noastre, cum ar fi:
  • • partenerii contractuali ai operatorului;
  • • pentru suport tehnic și mentenanța website-lui;
  • • pentru serviciile de hosting și backup destinate găzduirii site-ului;
  • • autoritățile publice, numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiție;
  • • furnizori de servicii IT;
V. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONALDatele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Astfel, vom stoca datele dvs. cu caracter personal în funcție de următoarele criterii și de categoriile de date personale afectate:
  • • cât timp suntem obligații de dispozițiile legale incidente;
  • • pe durata încheierii și executării unui contract, până la executarea tuturor drepturilor și obligațiilor decurgând din acesta;
  • • conform Politicii de cookie disponibilă pe site;
  • • pe durata pentru care ne-ați dat consimțământul, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ.


VI. SECURITATEA DATELORPentru confidențialitatea și securitatea datelor contul dvs. este protejat de o parolă și un nume de utilizator („user”). De asemenea, bazele de date sunt stocate pe un server garantat, protejat de încercările de fraudare. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dvs. transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dvs. risc. După ce primim datele dvs., vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALDreptul la informare și acces al persoanei vizate

Potrivit art. 15 din Regulament, dumneavoastră, în calitate de persoana vizată aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează date cu caracter personal care vă privesc și, corelativ, puteți să aveți acces la datele respective, printr-o simplă cerere adresată operatorului.

În situația în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de către operator, aveți dreptul de a solicita informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale. De asemenea, acolo unde este cazul puteți să primiți informații cu privire la perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a se stabili această perioadă. Nu în ultimul rând, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și detalii pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul la rectificare

Art. 16 din Regulament vă conferă dreptul, în calitate de persoană vizată să obțineți de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, dumneavoastră aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la opoziție

Vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la portabilitatea datelor

Mai exact, aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care sunteți în una dintre următoarele situații:

Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor sau în situația în care prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor.

O altă situație în care se poate solicita restricționarea prelucrării este cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal din bazele noastre de date, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Vă informăm că respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea unor obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație legală, ci și o valoare esențială.VIII. EXERCITAREA DREPTURILOR PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.În situația în care doriți să vă exercitați unele dintre aceste drepturi, ne puteți contacta cu o solicitare în acest sens, folosind următoarele date de contact:

• E-mail: contact@ritokids.com

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor care ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.IX. ACTUALIZAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALCea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna decembrie a anului 2022. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Vă vom anunța înainte de a aduce orice modificări acestei politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați politica revizuită înainte de a alege să continuați să utilizați Produsele noastre